Poradenstvo

Právne poradenstvo poskytujem formou konzultácie osobne, alebo prostredníctvom on line poradne.

Ak ste neistý v určitej oblasti Vášho konania a potrebujete poradiť, ale domnievate sa že nie je potrebná osobná konzultácia z časových alebo iných dôvodov, potom neváhajte vyplniť formulár on line právnej poradne na konci.

Pravidlá poskytovania právneho poradestva online:

  1. Služba právnej poradne je anonymná
  2. Takto poskytnutá právna pomoc je spoplatňovaná (viď cenník). Advokát však môže poskytnúť právnu pomoc aj bezplatne. Podľa obsahu doručenej otázky a podľa náročnosti odpovede sa advokát rozhodne či právnu pomoc bude alebo nebude spoplatňovať. V prípade, ak odpoveď na otázku bude spoplatňovaná advokát výšku poplatku oznámi v odpovedi. Klient sa následne rozhodne či bude v riešení prípadu s advokátom spolupracovať aj naďalej. V prípade, ak advokát zváži, že na otázku odpovie bezplatne, odošle samotnú odpoveď na otázku.
  3. Odpoveď na vašu otázku bude spracovaná v priebehu 24 hodín
  4. Dotazník môžete použiť aj na to, aby ste zistili cenu za poskytnutie komplexného právneho poradenstva, prípadne iných úkonov. Vyplnenie samotného anonymného dotazníka vás k ničomu nezaväzuje
  5. Zároveň však zoberte na vedomie že:
  • Je na rozhodnutí advokáta, poskytnutie ktorých právnych rád bude bezplatné
  • Je na rozhodnutí advokáta, poskytnutie ktorých právnych rád odmietne
  • V prípade potreby bude advokát klásť doplňujúce otázky, lebo iba na základe úplného skutkového stavu je schopný poskytnúť kvalifikovanú právnu radu