Profil

Právnickú fakultu na Univerzite Komenského v Bratislave som ukončila v roku 2000. Ešte počas štúdia som absolvovala odbornú prax v Kancelárii zástupcu SR pre ľudské práva…

viac info

Motto

„Nedá sa ustúpiť pred jednou pravdou bez toho, aby sme druhej nestúpili na päty“

CH.F.HEBBEL