JUDr. Barbora Roštárová

Právnickú fakultu na Univerzite Komenského v Bratislave som ukončila v roku 2000. Ešte počas štúdia som absolvovala odbornú prax v Kancelárii zástupcu SR pre ľudské práva pri MSSR JUDr. Róberta Fica, a tiež prax v advokátskej kancelárii. Po ukončení štúdia som pracovala ako právny čakateľ komerčného právnika. V roku 2002 som absolvovala rigoróznu skúšku s titulom JUDr., obhajobou rigoróznej práce z oblasti pracovného práva a v roku 2003 odbornú skúšku komerčného právnika. Od roku 2004 som zapísaná do zoznamu advokátov Slovenskej advokátskej komory, podľa § 77 ods. 1, zákona č. 586/2003, ako advokát pod číslom 3713.

Mojím posledným pôsobiskom bola spoločnosť Enel Slovenské elektrárne, a.s., kde som pracovala ako právnik posudkov a právnych analýz. V roku 2012 som založila Advokátsku kanceláriu JUDr. Barbory Roštárovej, kde pôsobím ako samostatný advokát.

Právne služby poskytujem aj v anglickom jazyku.

V dnešnej dobe je každý mesiac vypustených do života niekoľko nových zákonov, prípadne zmien už existujúcich predpisov. Je preto nevyhnutné, aby v určitých situáciách každý z nás poznal svoje práva a povinnosti. Zároveň je však nemožné, aby človek – neprávnik mal absolútny prehľad o novinkách, zmenách resp. potrebných právnych krokoch. Rada by som všetkým, ktorí o to požiadajú , sprostredkovala alebo sprístupnila poznatky o ich vlastných právach a povinnostiach, rada by som pomohla klientom pri riešení náročných resp. konfliktných situácií.

Ponúkam svojim klientom právne služby pri riešení každodenných problémov z oblasti podnikateľského ale i osobného života.

Dôležité sú pre mňa jasná komunikácia a definovanie problému, ktoré sú zásadným predpokladom pre včasné riešenie problému a zároveň maximalizovanie možných spôsobov riešenia. Mojou prioritou je vzťah s klientom založený na obojstrannej dôvere a spokojnosti klienta s kvalitou a výsledkom poskytnutých služieb.