Cenník

Keď sa rozhodujeme pre využitie akejkoľvek služby zaujíma nás cena. Pri poskytovaní právnych služieb sa vo väčšine prípadov stáva, že na začiatku nie je jasné koľko úkonov právnych služieb bude poskytnutých. Exaktnú cenu za vyriešenie vášho problému na mojej stránke nenájdete. Nižšie však uvádzam formy odmeňovania podľa vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytnutie právnych služieb. Pokiaľ však chcete orientačne vedieť, koľko by vo vašom prípade stálo poskytnutie právnej pomoci, využite on line formulár (dole), napíšte svoj problém resp. požiadavku a ja vám informáciu o cene zašlem na váš email, ktorý uvediete vo formulári. Ani takéto vyplnenie formulára Vás ešte k ničomu nezaväzuje a je anonymné.

Spomínaná vyhláška č. 655/2004 Z.z. určuje spôsoby odmeňovania:

  • Zmluvná odmena: advokát sa môže s klientom dohodnúť na výške odmeny za poskytnuté právne služby. Výška odmeny nesmie byť v rozpore s dobrými mravmi. Ak k dohode nedôjde použijú sa ustanovenia o tarifnej odmene.
  • Podielová odmena: dohodne sa vo forme percentuálneho podielu na hodnote veci, ktorá je predmetom konania pred súdom alebo iným orgánom (maximálne však 20%)
  • Hodinová odmena: určuje sa podľa počtu hodín potrebných na poskytnutie právnej služby
  • Paušálna odmena: dohaduje sa za poskytovanie ucelených právnych služieb v určitom časovom období, za úplné vybavenie veci alebo súboru vecí.
  • Tarifná odmena: stanovuje sa podľa skutočne vykonaných právnych úkonov. Cena jedného právneho úkonu sa stanovuje dohodou alebo podľa vyhlášky č. 655/2004 Z.z. v závislosti od hodnoty sporu (napr. pohľadávky)

Definíciu právneho úkonu nájdete vo vyhláške č. 655/2004 Z.z. v § 14.

Vo väčšine prípadov uprednostňujem zmluvnú odmenu, kedy spoločne s klientom zvážime všetky okolnosti a náročnosť prípadu. Len  odôvodnených prípadoch poskytujem aj bezplatné právne poradenstvo.