+421 905 792 135

Profil

Právnickú fakultu na Univerzite Komenského v Bratislave som ukončila v roku 2000. Ešte počas štúdia som absolvovala odbornú prax v Kancelárii zástupcu SR pre ľudské práva pri MSSR JUDr. Róberta Fica, a tiež prax v advokátskej kancelárii.

Čítať viac

Motto

"Nedá sa ustúpiť pred jednou pravdou bez toho, aby sme druhej nestúpili na päty"

CH.F.HEBBEL